ROV - SU ALTI ARACI PROJESİ

     Su altı araştırmaları;günümüzde sivil ve askeri uygulamalarda doğal kaynakların korunması ve incelenmesi, ülke güvenliğinin sağlanması gibi çeşitli amaçlarla yürütülmektedir. Son zamanlarda yapılan akademik ve endüstriyel araştırmaların önemli bir kısmı, insan hayatının riske atılmaması ve sualtı ya da deniz çalışmalarında maliyetlerin de azaltılabilmesi amacıyla insansız araçların kullanılması üzerine odaklanmıştır. Yapay zeka ürünü insansız su altı aracı, belirli mesafe ve derinlikten torpido fırlatabilme, robot kollarıyla nesneleri taşıyabilme ve renkleri ayırt edebilme gibi çeşitli özellikleri barındırıyor. Mekanik tasarımı devam eden aracın ana hatlarını şasi, iticiler, ışık, robot kol, elektronik ve kamera muhafazaları gibi unsurlar oluşturuyor. Denizaltıların konum ve durum tespiti, hareket bölgesini haritalama, terör bölgelerindeki askeri personeli riske atmadan drone ya da İHA kullanımıyla istihbarat toplama, aktif-pasif sonar sistemleriyle su altındaki su altındaki mayını tespit, teşhis ve tanıma görevlerini de yapabilecek şekilde tasarımı geliştirilecek aracın, askeri kullanımı uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Ege ROV Takımı bu proje ile Teknofest İstanbul 2020 ve T.C. Cumhurbaşkanlığını SSB ROBOİK yarışmalarında okulumuzu temsil etmeyi hedeflemektedir.